Gió thổi tuyết rơi ngoài đường
Làm thành bão tuyết
Bên bờ giậu theo con đường
Một bà góa đi cà nhắc.

Bà góa đến trước tiền đình
Hỏi những người giàu có
Về đứa con trai của mình
Vào lính năm kia giờ đâu đó.

Một ý nghĩ trong đầu
Khi về già được ở với nàng dâu
Được sống trong yên lặng
Nhưng điều này chẳng đến
Bà van xin rồi cúi xuống
Cầu cho đứa con của mình
Đặt cây nến trước tượng Thánh linh thiêng.