Và thung lũng rộng
Và cao nấm mồ
Và buổi chiều hoạ mi thanh vắng
Và những gì đã nói, đã mơ
Anh sẽ không quên bao giờ.

Chỉ một điều không kết tóc xe tơ
Mà chia tay như chưa gặp bao giờ
Nhưng mà trong khi đó
Những tháng năm tuổi trẻ
Đã trôi đi một cách mơ hồ.

Anh và em già đi trông thấy
Em - goá bụa, còn anh - cảnh tù đày
Không phải sống mà chỉ sống qua ngày
Và hai ta nhớ lại
Những ngày tháng đã vụt bay.