Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- 010
- 007
- 002
- 011
- 009

Mới nhất

- 012
- 011
- 010
- 009
- 008
Tạo ngày 26/07/2017 00:55, số lượt xem: 322
đôi khi muốn nói thật nhiều
mà người không hiểu, liêu xiêu hai dòng