Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- 007
- 002
- 010
- 006
- 005

Mới nhất

- 012
- 011
- 010
- 009
- 008
Tạo ngày 26/07/2017 00:55, số lượt xem: 413
đôi khi muốn nói thật nhiều
mà người không hiểu, liêu xiêu hai dòng