Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lục-bát (15)
Đăng ngày 07/10/2018 01:08, số lượt xem: 255

yêu em, như thể đã từng
yêu em, giờ đã người dưng cũng đành

(Đalat, 20180921)