Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lục-bát (15)
Đăng ngày 26/07/2017 01:09, số lượt xem: 430

trăng treo trên đỉnh nhà thờ
tình treo trên đỉnh ơ hờ nhớ thương