Trong tia chớp ngắn ngủi, tôi nhìn thấy sự sáng tạo mênh mông của người trong cuộc đời tôi - sáng tạo xuyên qua cái chết từ thế giới này đến thế giới khác
Tôi đã khóc cho sự bất xứng khi thấy đời mình nằm trong tay thời gian vô nghĩa - nhưng khi nhìn thấy nó trong tay người, tôi biết thời gian là quý giá, bị lãng phí giữa tối tăm


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)