Nếu bạn rơi nước mắt khi bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao


Nguồn: Bầy chim lạc (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)