Miền Trung bão lụt, nắng oi
Mênh mông biển cát, núi đồi chênh vênh
Cong lưng lên thác, xuống ghềnh
Mà không cong được trí, tình người dân.