Bão lũ miền trung, đã đến gần
Chung tay góp sức, gánh nợ nần
Mưa to lũ lớn, cuốn trôi dần,
Khóc thương, ruột thịt không nên vần,

Lụt lội, quanh năm nghĩ mà thương
Tan nát hoang tàn, lắm đau thương
Bốn bề nước lũ, mênh mông quá,
Mất cửa mất nhà, mất người thân

Bão lũ miền trung, tang tóc thế!?
Bao trùm đau thương, trắng cả vùng
Côi cút mồ côi, bao phủ lấy
Tang thương phủ kín, miền Trung thương,

Dang tay góp sức ,cứu miền Trung,
Đói thương nhọc nhằn, lũ sống cùng
Sáng tối, ngâm trong dòng nước lạnh,
Thắm đậm yêu thương, một tấm lòng...