Tôi chẳng có gì cho riêng tôi?
Chỉ là vay mượn một chút đời
Mượn người xa lạ, người quen biết
Mượn chút ân tình, chút đãi bôi...

Tôi vẫn âm thầm với riêng tôi
Đôi khi cười cợt giữa đông vui
Tình cờ lại bỗng nghe hiu quạnh
Mây lặng, nắng ngừng, gió im hơi...

Tôi lại quay về, chỉ riêng tôi
Ngồi ngắm thời gian, từng chút rời
Bâng khuâng dăm nỗi chiều tê tái
Chẳng phải là thu, lá cứ rơi...


03/01/2014