Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:55

Mắt đầm đẫm lệ mờ xa
mười năm ấy
vẫn chưa nhòa nhạt ru?
hỏi mây
mây cũng tịt mù
hỏi trời
trời lặng
hỏi thu
thu sầu
biết còn gởi nhớ về đâu
chiều thương chiếc bóng bên lầu
mưa rơi.