02/10/2023 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:55

 

Mắt đầm đẫm lệ mờ xa
mười năm ấy
vẫn chưa nhòa nhạt ru?
hỏi mây
mây cũng tịt mù
hỏi trời
trời lặng
hỏi thu
thu sầu
biết còn gởi nhớ về đâu
chiều thương chiếc bóng bên lầu
mưa rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Thương