Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:10

Lửa khói tùm lum... lọm khọm ngồi
Nhòm nhèm đất sét nắn nên ngôi
Lum khum xó bếp ba trùm táo
Ngất nghẻo bên trang một sứ trời
Trước chốn thiên đình chuyên khoác loác
Trong còn hỏa động khéo lôi thôi
Dềnh dang mấy nữa rồi ra cũng
Mải miết còng lưng đợ đít nồi.


1970