22/07/2024 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhòm nhèm

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:10

 

Lửa khói tùm lum... lọm khọm ngồi
Nhòm nhèm đất sét nắn nên ngôi
Lum khum xó bếp ba trùm táo
Ngất nghẻo bên trang một sứ trời
Trước chốn thiên đình chuyên khoác loác
Trong còn hỏa động khéo lôi thôi
Dềnh dang mấy nữa rồi ra cũng
Mải miết còng lưng đợ đít nồi.
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Nhòm nhèm