Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:47

Trách Trường Tiền
kế cận Đông Ba
Trộm bóng người qua
lỡ đà trót lỡ
Người vào trong nớ
có nhớ kẻ ngoài ni
Hải Vân chiều xuống lâm ly
Mắt trông
lòng những nặng trì
thương là nhớ thương.