16/07/2024 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mái đẩy

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:47

 

Trách Trường Tiền
kế cận Đông Ba
Trộm bóng người qua
lỡ đà trót lỡ
Người vào trong nớ
có nhớ kẻ ngoài ni
Hải Vân chiều xuống lâm ly
Mắt trông
lòng những nặng trì
thương là nhớ thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Mái đẩy