Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/05/2009 10:41

Hỡi người yêu quý của anh ơi!
Trải mấy thu sang ước hẹn lời
Chung mảnh duyên tình luôn gắn bó
Kết dòng luyến ái mãi liên đôi
Đàn ru tiếng hát bao thâm thúy
Nhạc quyện lời thơ quá tuyệt vời!
Thanh khí tương cầu, câu diễm phúc
Tang điền thương hải vẫn không thôi.

Ớ nàng "Thị" ấy của tôi ơi!
"Thị" đã cùng tôi trót nặng lời
Trường cửu đôi lòng liên một mảnh
Thủy chung một dạ kết song đôi
Tình cao hơn núi tình lai láng
Nghĩa trọng bằng non nghĩa vợi vời
Chứng có đất trời lời thệ ước
Ngàn năm khắng khít mãi mà thôi.