12/06/2024 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Keo sơn

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/05/2009 10:41

 

Hỡi người yêu quý của anh ơi!
Trải mấy thu sang ước hẹn lời
Chung mảnh duyên tình luôn gắn bó
Kết dòng luyến ái mãi liên đôi
Đàn ru tiếng hát bao thâm thúy
Nhạc quyện lời thơ quá tuyệt vời!
Thanh khí tương cầu, câu diễm phúc
Tang điền thương hải vẫn không thôi.

Ớ nàng "Thị" ấy của tôi ơi!
"Thị" đã cùng tôi trót nặng lời
Trường cửu đôi lòng liên một mảnh
Thủy chung một dạ kết song đôi
Tình cao hơn núi tình lai láng
Nghĩa trọng bằng non nghĩa vợi vời
Chứng có đất trời lời thệ ước
Ngàn năm khắng khít mãi mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Keo sơn