Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 11:48

Đêm nay trăng dãi quanh thuyền
Đáy sông tròn trỉnh duyên duyên dáng Hằng
Trăng chờ trăng đợi ta chăng?
Thử gieo mình xuống cùng trăng thử nào!

Đánh ùm... sóng động trăng xao
Vì ta nên mảnh trăng đào ngả nghiêng
Ta e trăng giận trăng phiền
Nhưng không, trăng vẫn dịu hiền lung linh

Cùng ta cạn chén men tình
Say sưa bóng quyện với hình say sưa
Lạy trời đừng gió đừng mưa
Ngại khi ngắn ngủi tình chưa thỏa tình.