02/10/2023 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp trăng

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:48

 

Đêm nay trăng dãi quanh thuyền
Đáy sông tròn trỉnh duyên duyên dáng Hằng
Trăng chờ trăng đợi ta chăng?
Thử gieo mình xuống cùng trăng thử nào!

Đánh ùm... sóng động trăng xao
Vì ta nên mảnh trăng đào ngả nghiêng
Ta e trăng giận trăng phiền
Nhưng không, trăng vẫn dịu hiền lung linh

Cùng ta cạn chén men tình
Say sưa bóng quyện với hình say sưa
Lạy trời đừng gió đừng mưa
Ngại khi ngắn ngủi tình chưa thỏa tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Gặp trăng