72.14
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Từ khoá: chiến đấu (2)

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 07:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2021 22:26

(Dịch dân ca Nam Tư)

- Anh ơi mau trở về quê
Vợ anh vò võ một bề canh suông
- Thương chồng em hãy theo chồng
Ở đây chiến đấu, anh không thể về!

- Anh ơi mau trở về quê
Con anh nó khóc đỏ hoe cả tròng
- Con tôi có khóc ròng ròng
Ở đây chiến đấu, cha không thể về!

- Anh ơi mau trở về quê
Mẹ anh già yếu bên hè chờ mong
- Mẹ ơi, đừng giận đừng trông
Ở đây chiến đấu, con không thể về!

- Anh ơi mau trở về quê
Nhà anh giặc đốt đã loe lửa hồng
- Cháy nhà thì cháy cam lòng
Ở đây chiến đấu, tôi không thể về!

- Anh ơi mau trở về quê
Đời anh chết trẻ làm gì uổng thân
- Tôi dù chết mất tuổi xuân
Miễn là thắng lợi, được phần tự do.


1949

Nguồn: Tố Hữu, Việt Bắc, NXB Văn học, 1962