-TẢN ĐÀ danh đề
(Hoạ thơ bạn khoán thủ, chuyển đề)

KHAI bút đề thơ gửi bạn xa
THỪA nhàn Đức mỗ học ông ĐÀ
'TRẠNG nguyên' thi phú thời 'non nước' (1)
LUẬN sĩ thuyết văn giữa võng la (2)
CHUYỂN hệ 'thiên thai' khuôn sáo ngữ
KẾT âm 'giấc mộng' 'khối tình' ta
ĐƯỜNG khơi yêu nước tài ngài TẢN
THI tứ thoát ly hướng hải hà...


Thiềng Đức - 1/2000
(1) Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939)
Nhà thơ xuất sắc nhất đầu thế kỷ 20,
(2) 'thiên la địa võng' do Thực dân Pháp bao vây.
-Dựa theo Tiểu dẫn tác giả TĐ/NKH.
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du