Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 23:23

Ông Ngô Bằng Giực, cũng biết làm thơ

“An Nam tạp chí” ra đời
Xa thời ai nhớ, gần thời nhớ ai
Mã Mây với phố Hàng Khoai
Quan hà gang thước cho người sầu riêng
Trách cho ông bạn láng giềng
Giận nhau chi đó mà kiềng nhau ra
Ước gì họp mặt đôi ta
Cốc men Quế Lộ, chén trà Liên Tâm
Ngày xuân nhắn bạn tri âm...


(An Nam tạp chí, 1932)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945