Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 20:56

(thơ mới hai vần)

Ngày đi, tháng đi, năm đi dần
Hết ngày, hết tháng, hết năm trước
Qua sang năm mới lại là xuân
Gió giăng thề nguyện xuân y ước

Tin xuân truyền bá khắp xa gần
Oanh én cỏ hoa mừng đón rước
Oanh gọi đầu cành, hoa cười xuân
Cỏ rợn chân giời, én liệng nước

Vạn vật đắc ý, người thanh tân
Trẻ bé đua vui, già hưởng phước
Mừng xuân ta có thơ hai vần
Xuân sang năm khác, thơ cũng khác

Thơ này kính chúc toàn quốc dân
Một năm tiến bộ lại một bước


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002