Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 07:52

Ai ơi đợi với tôi cùng
Tôi còn bối rối trong vòng tơ vương
Bao giờ sạch nợ văn chương
Đèn khuya chung bóng, ta thương lấy mình!


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002