Mến tặng chiến sĩ
Đồn biên phòng Đồng Văn


Hắt hiu một triền biên giới
Đơn sơ những mái tranh nghèo,
Nho Quế dưới sâu vời vợi -
Một dòng nước chảy trong veo.

Hạt dẻ trong áo choàng gai
Vỡ bung dưới trời giá rét,
Dẫu thắp ngọn lửa trên đầu
Mái gà vẫn xù lông tuyết...

Dưới chân anh toàn đèo dốc
Mồi hôi ướt đẫm hai vai,
Ấm tình dân: bát rượu cay,
Mèn mén, rau rừng, bí đỏ...

Mở lớp trong tầng mây phủ
Anh thành thầy giáo thân thương,
Bao độ xuân về, đào nở -
Vẫn bám trụ vùng biên cương.

Xa sau ngọn núi mờ sương
Đăm đắm mẹ già, con dại
Và ánh mắt ai vời vợi
Chờ anh dẫu đá mỏi mòn....


Đồng Văn 1999

Nguồn: Tạ Phương, Tiếng vọng, NXB Hội Nhà Văn, 2003