Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2020 06:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/08/2020 09:25, số lượt xem: 116

Kính gởi hương hồn Thầy Lê Quang Ánh

Thầy ơi! Thầy ơi!
Thầy ơi em nhớ
Những bài kiểm tra
Bài Thầy cho ra
Sao mà khó quá!
Lần hoài không ra
Rồi khi điểm ra
Em ngồi run run
Lệ lòng rơi rơi
Lệ lòng lả chả
Ngấm từng lời phê
Lời phê bài kiểm

Thầy ơi! Thầy ơi!
Xin Thầy thử hiểu
Em nào có dốt
Em học cũng “chăm”
Tự đề Thầy khó
Em ngồi em…ngâm
Ngâm hoài không…tỏ
Làm liều em “ngó”
Hai bạn kế bên
Bạn ngồi bên trái
Lắc đầu bạn than
“Đề bài khó quá”
Bạn ngồi bên phải
Cũng đang ngồi...ngâm
“Tao mày đâu khác”

Thầy ơi! Thầy ơi!
Vậy Thầy chắc hiểu
Lỗi nào nơi em
Là bài Thầy khó
Chắc lỗi tại...Thầy

...

Trò ơi! Trò ơi!
Trò đã không sai
Có lẽ Thầy sai
Cho bài khó quá
Sức học của trò
Thầy đều biết rõ
Nỗ lực của trò
Thầy cũng tỏ tường
Nếu trò học ai
Không phải là Thầy
Điểm mười bài kiểm
Là điều trong tay

Trò ơi! Trò ơi!
Cuộc đời chông chênh
Cuộc đời trắc trở
Biển rộng sông dài
Nông sâu khó rõ
Thành ra Thầy dạy
Nào chỉ hôm nay
Thầy đang chuẩn bị
Hành trang cho trò
Cho kỳ thi lớn
Cho ngày tương lai

Trò ơi! Trò ơi!
Trò nên thấu hiểu
Điểm mười dễ kiếm
Sẽ làm xa thêm
Cổng trường đại học
Tương lai mịt mù
Nhận bài buồn khóc
Làm trò hiểu thêm
Sự học mênh mông
Sự học bát ngát
Như là biển rộng
Như là trời cao
Để trò gắng cố
Học tập trau dồi
Hành trang vững chắc
Cho ngày mai sau

Trò ơi! Trò ơi!
Thầy là Thầy khó
Cũng là Cha nghiêm
Lòng Thầy rất đau
Khi trò tủi khóc
Trò ơi có khóc
Khóc giờ vẫn hơn
Trò ơi có tủi
Tủi giờ đỡ hơn
Cuộc đời chông chênh
Trăm nghìn ngã rẽ
Ngã nào cho trò
Kỳ thi đại học
Hụt hẫng vụt qua
...

Thầy ơi! Thầy ơi!
Thầy ơi em hiểu
Nào trách nào than
Chỉ dạ hoang mang
Khi ăn điểm bốn
Từ nay em cố
Học tập trau dồi
Để ngày mai sau
Tương lai sáng lạng
Để một ngày sau
Sau cả mai sau
Ở nơi chín suối
Thầy sẽ mỉm cười
Học trò của Thầy
Trò giỏi trò ngoan

Viết cùng với bạn Quách Đặng Quang Hậu
Cali, 23/11/2019