Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2020 19:49, số lượt xem: 106

Tuổi mười tám đã xa rồi xa lắm.
Cũng như bao ước vọng tuổi ngày thơ,
Đã rụng rơi bởi thời gian dí chạy.
Giờ còn đây là cơm áo gạo tiền.

Cuộc đời nghĩ thiệt là lẩn quẩn.
Nhỏ- Muốn lớn nhanh để hiện thực ước mơ.
Khi lớn quá rồi- Lại mơ ngày thơ trẻ.
Ước được về tắm lại tuổi thơ ngây.

Cuộc đời càng lớn, càng thêm nhiều trách nhiệm.
Trách nhiệm củ đẻ ngay, trách nhiệm mới mang thai.
Làm ước mơ nhỏ dần, biến mất.
Giờ sống đâu phải cho mình, cho tất cả xung quanh.

Dòng đời trôi- Không thể về nơi bến củ.
Tuổi thơ giờ là kỷ niệm đẹp vui.
Thôi cố giữ những đẹp vui kỷ niệm.
Tuổi già đang gần, chắc da diết nó không nguôi.

11/1/2019