Nắng tháng tư hắt vào tờ giấy thi
Ngày khảo sát mang theo nhiều hoài bão
Từng đôi tay, đôi mắt lúc xuân thì
Mong thoát khỏi chuỗi ngày dài khô khan.

Rồi chỉ cần qua vài tháng nữa thôi
Mùa thu đến, ta không còn phải vội
Ngày khó khăn thi cử đã qua rồi
Xa luôn cả thời học sinh yêu dấu.

Sẽ xa hoài đôi mắt của người thương
Bởi khi đó chẳng thể bước chung đường
Vừa hôm qua em mang màu áo trắng
Biết mai này tình một thủa còn vương?

25-26/4/2024
Khảo sát chất lượng tỉnh Phú Thọ, ngồi làm xong bài Tiếng Anh, liền nghĩ đến cậu, lại nghĩ đến mai sau

 

Ảnh đại diện

Hay

thơ hay

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

😁

Cám ơn đạo hữu lời hữu ích nhaa

Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo.

sư quynh giải thích câu này với thấy nó hay quá mà không hiểu hết ý nghĩa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Ah

Đại ý nó nghĩa là: không quên mục đích ban đầu của mình, mới có thể không đi sai đường, thành công trong cuộc đời. Vì mục đích cuối cùng của con người cũng không phải thành đạt, thành công, mà là thành nhân.😁

Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo.
15.00
Trả lời