Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình yêu (191)
Đăng ngày 12/08/2018 01:25, số lượt xem: 679

người đi chẳng một câu chào
để ta trông ngóng, đi vào đi ra
người về cũng chẳng thiết tha
chẳng cười chẳng nói, buồn ba bốn ngày…

18.7.18
Sài Gòn