Gởi ông lời lúc tiễn đưa
Hỏi thăm các vị sư chùa Bắc phương
Vành trăng trên mặt Hồ Gươm
Mấy năm nay vẻ sáng tròn được bao?


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)