03/04/2023 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách vãng Hà Nội

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2022 22:31

 

Phiên âm

Tống quân bằng ký ngữ
Nhất vấn Bắc lâm thiền
Hoàn Kiếm hồ trung nguyệt
Niên lai kỷ hứa viên

Dịch nghĩa

Tiễn ông nhờ gửi lời
Hỏi thăm các nhà sư chùa phương Bắc
Mặt trăng trên hồ Hoàn Kiếm
Mấy năm lại đây tròn được bao nhiêu

Bản dịch của Lương An

Gởi ông lời lúc tiễn đưa
Hỏi thăm các vị sư chùa Bắc phương
Vành trăng trên mặt Hồ Gươm
Mấy năm nay vẻ sáng tròn được bao?
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tống khách vãng Hà Nội