Cảnh vật thu cao vẻ nhạt thưa
Đất trời ngưng chậm giữa đêm mưa
Chạnh thương người mắc vòng tù ngục
Chẳng bận lòng ngâm nối vận thơ
Điệu đắng mối oan sương hạ rét
Tình đau nỗi xót nhánh cây trơ
Tính loài tùng bách nguyên là thế
Giá buốt mùa đông chẳng xác xơ


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)