Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 03:41

Trời rạng. Chuyến đi không hoãn được
Bài thơ tâm phát dẫu chưa xong
Xin vẫn cài hờ lên cửa ta


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston 2004