Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 23:39

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế...
Bát Nhã Ba La Mật Đa


Đi. Đi qua. Đi qua nữa. Đi qua nữa nữa
Mê mỏi chuyến miệt mài
Đau đáu chiêm bao ước hẹn quên
Buồn bã vương vất chút ngủ thiếu
Thoát lan từ tiền sinh
Trùng trùng những lớp cửa liên hồi mở, đóng, mở
Làm sao khỏi loạn tâm?
Người, hoa nhất thời của vĩnh cửu
Từng ngày, từng ảo tưởng phai buông
Chết do sống
Tạo hoá tham công hay đã lỗi lầm?
Biển tù hãm dẫy, vô phương thoát
Quẳng bờ những xác sóng mưu toan

Để đổi lấy một hạn kỳ tạm ngụ
Trước càn khôn, khách có hứa chi chăng?
Sao một đời không đáng một đời vậy?
Sao để xô vào một chương hồi lịch sử hỗn mang
Đáng xé vứt?
Sao chịu bịt mù hồn, chơi sinh tử quái đản
Nam quân, Bắc quân trời sai tru diệt nhau?
Tàn trận, ngồi sảng hoàng giữa bãi xác bạn, thù
Khóc loạn trí
Chính nghĩa nào thay được mạng người đây?

Khách một thời lâm cõi a tỳ
Đời bỏ đi, sá gì thân ngoại vật
Buổi trời đất bất minh
Người chưa đủ sáng thành người
Những đồi nổng khai hoang dăm tháng trước
Qua mùa đông, đã nổi chật mồ tù
Chiều bầm máu thảm thiết
Bãi ao tối nghịt rừng nhân dạng trần truồng
Phải đó cảnh loài người sắp tận diệt?
Rồi sẽ chẳng ai còn khóc được cho ai

Khách cũng từng trẩy hội phồn hoa
Yêu đến rã tan mình
Thế giới không còn thường nhật nữa
Bữa ấy, nàng ca kỹ tài sắc đương mùa trải lòng van vỉ
Người ở đừng về
Nhưng rồi hạnh phúc vốn mau chán cảnh, chán người vẫn dứt áo ra đi
Bỏ lại đám tuỳ tùng bi đát ấy
Ai tử biệt lãng quên xưa
Một khắc động tâm hồi dương chốn rộn rã
Én dệt vội vàng chiều
Ngơ ngác lầu không, thờ thẫn nguyệt
Đâu cả rồi những thuyền quyên, thư sinh?

Khách cũng từng trôi xuống hạ lưu
Chung đụng với bần cùng
Ngậm ngùi cơm hẩm ngon, hậu muối ngọt
Cuộc hỗn sinh rừng rú
Người lớn chết bệnh soàng
Trẻ nhỏ suy dinh dưỡng mù mắt
Con cái đòi cha mẹ chia nhà ẩu đả nhau
Bởi chẳng do lòng nhân lớn nổi lên
Cách mạng chỉ đổi phiên bầy cướp khác

Khách có lần lao sóng tiền đường
Một đời khổ ải nặng là vậy
Kẻ tự trầm sao chẳng chìm cho?
Mới hay sống chết dễ mà khó
Mệnh nghiệp không là chuyện tự dưng
Khách đôi bận tìm qua chốn cũ
Hỏi chẳng ra nhà mỗi quới nhơn
Nên về yết lớn nơi sân mình
Một lời thâm tạ trăm năm chung

Chiều hôm ngồi cuối dốc
Thương trăng sao đày đoạ ngoài không gian
Nhìn mê muội lửa hiu quạnh
Hồn thả rã mịt mờ
Vò võ nhớ quê nhà biết có không
Vũ trụ tạo hủy dở dang mãi
Khách mong chi hoàn tất chuyến trường hành
Thinh lặng có là thinh lặng hẳn?
Kẻ hỏi thăm đường đợi đã lâu

Liệu đời ta còn chăng một chỗ phẳng
Đủ dọn quang mà dựng am mây
Nương ngày tháng, đi về không động bóng
Trụ nơi tâm, tự tại giữa vần xoay
Chuyện kể cốt qua đêm, nề chi chuyện kể lại
Chó tru miền xa tối rợn gai
Nơi hốc đá, một cành hoa đợi sáng nở
Đi. Đi qua. Đi qua nữa. Đi qua nữa nữa


1.2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]