Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 19:53

Nhớ Cao Đông Khánh

La chair est triste, hélas! Et j’ai lu tous les livres

(Stéphane Mallarmé)

Hay là vẫn mỗi cơn mê
Trùng trùng mây sóng đi về, tụ tan?
Tới luôn, vượt vượt ngỡ ngàng
Mà coi sau phía hoang đàng có chi
Đằng nào cũng một lần đi
Thêm vui, bớt tẻ thôi thì tự ta...
Tàn khuya, đọc ráng bách gia
Nội thiên ngoại tập, người ra kẻ vào
Trăm năm một tiếng ừ ào
Thư kinh gấp dấu chương nào, bỏ lơ
Cõi ngoài, để rớt trang thơ
Gió qua qua níu níu hờ cỏ cây
Đã yên thân xác phen này
Có yên chăng nỗi nước đầy, nước vơi?


3.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]