Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:28

Tạt vào, giũ phủi bóng đêm bám
Xoa nhận lại mặt, ngồi định hình
Nghe trong đầu chưa ngớt tán loạn
Gió lền vung lưới chụp mông mênh

Nhen nuôi một điểm lửa cô quạnh
Cầu những hồn dâu biển ghé qua
Lưới bứt rã, mông mênh sổng thoát
Gió lại thần săn riết chẳng tha

Bất giác nghe đâu đó khuất thẳm
Tiếng hỏi: Vì sao đến nỗi này?
Dặm cát phỏng dăm lần ngoảnh lại
Ngỡ ngàng ai khác đã qua thay

Gối đầu lên một chỗ không lý
Ráp lại xương, từng thỏi rã rời
Giờ này đã khuya khoắt thiên cổ
Chớp hiện mình soi dội lẻ loi

Cố ngủ, mong thay được mộng mới
Đỡ thiu hồn rữa những tiền sinh
Mai nữa, lại đi cùng gió quẩn
Mịt mờ theo đuổi tiếp mông mênh


3.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]