em vời xa
anh nhấp nháy
mờ xa

đêm tháng mười
bấc khóc cười đập cửa

sương muối ướp mặn vầng trăng cũ
ai cắn trăng mà
khuyết nửa vành trăng?...

14.10.22