Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (70)
Đăng ngày 09/11/2022 20:46, số lượt xem: 397

Cuối thu vàng lá đầu cành
Dùng dằng trước lúc rụng thành bổi nâu
Sáu mươi mình đã vàng đâu
Đêm nào cũng vội rụng vào môi em...

Sinh nhật lần thứ 59, 10.10.22