Trời rộng thế mà có xuân để đẹp
Để thơm tho, rực rỡ, hân hoan
Ta, một tí cỏn con, lẽ nào không biết
Làm cho mình tươi thắm, rạng ngời lên

Đất trời phải một năm
Mới được một mùa xuân nhỏ
Anh ngày nào cũng có nụ cười em
Nói hết ra
Đất trời còn ghen hơn nữa,
Anh luôn có mùa xuân lớn, từng đêm...

11-2-2021