Biêng biếc cây chen với sắc trời,
Mênh mang sương khói ám xa khơi.
Mây che đầy núi không chim sẻ,
Nước chảy trong khe như sáo vơi.
Cát biếc trong hang khung cảnh lạ,
Bên cây lá đỏ ngày dần trôi.
Trong hoa ước có người chào đón,
Để chó nhà tiên khỏi sủa người.