Dưới trần gian, mọi cây đinh hoa đều tàn lụi
Mọi tiếng chim ca đều ngắn ngủi
Tôi ước mơ những mùa hạ vẫn còn mãi
Muôn đời

Dưới trần gian, những đôi môi nhẹ lướt
Không để lại một chút gì óng mượt
Tôi ước mơ những nụ hôn vẫn còn mãi
Muôn đời

Dưới trần gian, mọi người đều đau khổ
Vì tình bạn hoặc tình yêu của họ
Tôi ước mơ những lứa đôi vẫn còn mãi
Muôn đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)