Tôi đi trên sa mạc
Và tôi kêu lên:
"Chúa ơi, hãy đưa con thoát khỏi chốn này"
Một giọng nói: "Đấy không phải là sa mạc"
Tôi kêu: "Nhưng mà, hãy nhìn xem
Cát, hơi nóng và chân trời mênh mông
Lại giọng nói: "Đấy không phải là sa mạc".