Tình yêu đi bộ một mình
Bàn chân êm rộp lên vì đá sắc
Và bụi gai cứa lên gương mặt.
Tình yêu tìm ra người bạn đồng hành
Nhưng than ôi, người này không giúp gì được cả
Bởi người này có tên là Đau Khổ của Tim.