Tôi gặp một nhà tiên tri
Người này giữ trong tay
Quyển sách những lời hay ý đẹp

– Ông ơi – tôi bảo –
Ông cho con xem chút nào.
– Ô, con ơi – người này bắt đầu.
– Ông ơi – tôi xin phép ngắt lời –
Ông đừng nghĩ rằng con là trẻ nhỏ
Con đã biết rất nhiều thứ đó
Kể cả những thứ viết trong sách này
Vâng, rất nhiều thứ.

Nhà tiên tri mỉm cười
Và mở cuốn sách
Những dòng chữ hiện ra trước mắt tôi
Thật là lùng: tôi bị mù ngay lập tức.