Tôi đứng trên con đường lớn
Còn ở xung quanh
Là những kẻ bán hàng rong
Với tôi họ làm điệu bộ
Họ đưa ra những bức tượng nhỏ
Và bảo: "Đây là Đức Chúa của tôi
Tôi yêu Đức Chúa này".

Tôi bảo: "Xin để tôi yên!
Hãy cất đi tượng Chúa của các anh
Và hãy để mặc tôi với Chúa của mình
Tôi không thể mua tượng của người xa lạ
Cho dù các anh vẫn tin hơn tất cả".