Tôi gặp một người khi đi trên đường
Người này nhìn tôi bằng ánh mắt cảm tình
Bảo tôi: "Anh hãy cho tôi xem dụng cụ"
Và tôi lấy ra một thứ
Cho người này xem
Người bảo tôi: "Đấy là lỗi lầm"
Tôi lấy ra cái khác
Người lại bảo: "Đấy là lỗi lầm"
Tôi cho người xem cái nữa
Lại vẫn: "Đấy là lỗi lầm"
Và cứ như thế đến cùng.
"Đấy là lỗi lầm" – người này luôn nói vậy.
Cuối cùng tôi kêu lên
"Nhưng mà tôi không còn thứ khác".
Người này nhìn sang
Với ánh mắt cảm tình
Và nói: "Ôi, linh hồn tội nghiệp".