Hai hay ba thiên thần
Bay sát gần mặt đất.
Thiên thần nhìn thấy ngôi đền dẹp.
Dân chúng đổ về như những dòng suối đen
Liên tục, không ngừng
Thiên thần không làm sao hiểu được
Tại vì sao, tại vì sao
Dân chúng đổ về và ở đó rất lâu.