Giá như cả thế giới mênh mông này chao đảo
Bỏ lại sau mình nỗi sợ hãi màu đen
Và đêm đến vô cùng
Chẳng Thượng Đế, chẳng người, chẳng nơi anh đang đứng
Tất cả những điều nay, với anh đâu có gì quan trọng
Nếu em đứng gần với những bàn tay màu trắng của em
Thì ta sẽ bước trên con đường dài trước khi đến diệt vong.