Anh và em là mặt trời và mặt trăng -
Hai cái tên của ta luôn đứng cạnh.
Nhưng cũng như mặt trời và mặt trăng,
Anh cô đơn và em cô đơn thật
Ngày và đêm không bao giờ được gặp mặt:
Hễ em đến đều thấy anh biến mất rồi...
Em và anh là mặt trăng và mặt trời:
Số phận chẳng bao giờ cho ta gặp gỡ!